فایل های دسته بندی سناریو درس پژوهی - صفحه 1

درس پژوهی تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم ابتدایی

درس پژوهی تقسیم با باقی مانده ریاضی سوم ابتدایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی دبیر علوم تجربی متوسطه اول

دانلود درس پژوهی دبیر علوم تجربی متوسطه اول

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی آسمان در شب علوم چهارم دبستان

دانلود درس پژوهی آسمان در شب علوم چهارم دبستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی پودمان رشته برق

دانلود درس پژوهی پودمان رشته برق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی درس زیارت فارسی پایه دوم

دانلود درس پژوهی درس زیارت فارسی پایه دوم

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند

درس پژوهی جغرافی دانان چگونه محیط زندگی را مطالعه می کنند

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی زبان انگلیسی پایه دوازدهم آموزش look it up | سال تحصیلی 1402-401

درس پژوهی زبان انگلیسی پایه دوازدهم آموزش look it up | سال تحصیلی 1402-401

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سناریوی آموزشی چند پایه

دانلود سناریوی آموزشی چند پایه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی درس دینی

دانلود درس پژوهی درس دینی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی